• youtube
  • facebook

Triển khai thực hiện Quy định số 03-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 26-11, Ban TVTU tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 03-QĐi/TU ngày 15-11-2018 của Ban TVTU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phan Văn Tình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung trong Quy định 03 ngày 15/11/2018 của Ban TVTU. Theo đó, Quy định gồm 4 chương, 20 điều quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản để tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Với mục đích kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Quy định yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và được tiến hành đồng thời ở các cấp. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm ở cấp dưới đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất. Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc tự kiểm điểm phê bình và tự đánh giá về mình, đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận đưa ra một số ý kiến, đề xuất nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Quy định 03 của Ban TVTU.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ tầm quan trọng của công tác phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cũng như tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp trong hệ thống chính trị. Đồng chí nhấn mạnh trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí đã lưu ý một số nội dung quan trọng trong Quy định 03 của Ban TVTU để đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, ngay sau hội nghị tiến hành triển khai thực hiện Quy định 03 của Ban TVTU tại cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

create

Văn Trọng / baonamdinh.com.vn