• youtube
  • facebook

Lịch cắt điện dự kiến ở Nam Định từ ngày 28/5 đến ngày 3/6/2020

Công ty điện lực Nam Định thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 28/5 đến ngày 3/6/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Lịch cắt điện dự kiến tại thành phố Nam Định:

Lịch cắt điện dự kiến tại Nghĩa Hưng:

Lịch cắt điện dự kiến tại Nam Trực:

Lịch cắt điện dự kiến tại Vụ Bản:

Lịch cắt điện dự kiến tại Ý Yên:

 

Lịch cắt điện dự kiến tại Trực Ninh:

Lịch cắt điện dự kiến tại Xuân Trường:

Lịch cắt điện dự kiến tại Giao Thủy:

Lịch cắt điện dự kiến tại Hải Hậu:

create

Ngọc Nguyễn / Tin nhanh Online