• youtube
  • facebook

Lịch cắt điện dự kiến ở Nam Định từ ngày 2/6 đến ngày 9/6/2020

Công ty điện lực Nam Định thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 2/6 đến ngày 9/6/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Lịch cắt điện dự kiến tại TP Nam Định

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Nghĩa Hưng

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Nam Trực

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Vụ Bản

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Ý Yên

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Trực Ninh

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Xuân Trường

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Giao Thủy

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Hải Hậu

Nguồn: Điện lực Nam Định

create

Ngọc Nguyễn / Tin nhanh Online