• youtube
  • facebook

Công bố Quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ đối với các sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường

Chiều 27/11, tại Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Vũ Văn Hưng. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định điều động bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng cho đồng chí Vũ Văn Hưng. Ảnh: Đức Toàn

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định điều động bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng cho đồng chí Vũ Văn Hưng. Ảnh: Đức Toàn

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2638/QĐ-UBND, ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Hưng, TUV, thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, để giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 27/11/2018.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng đồng chí Vũ Văn Hưng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị Giám đốc Sở Xây dựng. Thời gian tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Bộ Xây dựng, ban lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ đồng chí Vũ Văn Hưng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chiều 27/11, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với đồng chí Phan Văn Phong. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho đồng chí Phan Văn Phong. Ảnh: Thanh Thúy

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho đồng chí Phan Văn Phong. Ảnh: Thanh Thúy

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2656/QĐ-UBND, ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho đồng chí Phan Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 27/11/2018 đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Sở theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trên cương vị công tác mới, đồng chí Phan Văn Phong, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phát huy sức mạnh của tập thể, phát huy năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh cá nhân, xây dựng sự đoàn kết trong cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

create

Đức Toàn và Thanh Thúy / namdinh.gov.vn