• youtube
  • facebook

Sở GD&ĐT Nam Định ban hành kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Sở GD&ĐT Nam Định ban hành Kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch này, Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố rà soát đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo từng hạng chức danh nghề nghiệp đã được quy định, số lượng người dự kiến cử đi học các lớp bồi dưỡng chứng chỉ giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng III; lớp bồi dưỡng chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học hạng III; lớp bồi dưỡng chửng chỉ giáo viên THCS hạng II, giáo viên THCS hạng I gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 15/12/2017.

Sở GD&ĐT căn cứ nhu cầu của các đơn vị để xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng và thông báo cụ thể sau.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt sâu sắc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên năm học 2017-2018 và những năm liếp theo của Sở GD&ĐT để nâng cao nhận thúc của đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đào tạo, bồi dưỡng, về quyền và trách nhiệm của mỗi nhà giáo, CBQL giáo dục trong việc học tập và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Trên cơ sở thực trạng năng lực nghề nghiệp của nhà giáo, CBQLGD và vị trí việc làm, thủ trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dường đội ngũ nói chung, trong đó chú ý nội dung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với chức danh nghề nghiệp theo từng năm và theo nhiệm kỳ; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo trẻ, nữ nhà giáo, đội ngũ giáo viên cốt cán của ngành…

create

Lập Phương / giaoducthoidai.vn