• youtube
  • facebook

Từ 1/12/2018, 5 nhóm đối tượng sau đây được chi trả toàn bộ 100% chi phí khám chữa bệnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), có hiệu lực từ ngày 1/12/2018. Trong đó, có 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Nghị định 146 quy định, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh với các đối tượng (quy định tại các Khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3), bao gồm: người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: TL.

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: TL.

Thứ hai, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi.

Thứ ba, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã.

Thứ tư, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở (hiện nay lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng).

Thứ năm, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến./.

create

Văn Nam / Thoibaotaichinhvietnam.vn